It is currently Tue Oct 15, 2019 11:04 amThis topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.  [ 4 posts ] 
 H-16 Time to Rise 
Author Message

Joined: Sun Apr 08, 2012 7:57 pm
Posts: 136
Reply with quote
Post H-16 Time to Rise
House 16, H-19 promises slots to all of these houses do you really think they are going to honor this? If they honored all of their offers then they would only have a 3-4 original house 19 factions left at the end of the server. They made the same offer with house 13 and now look what is happening to them. Once H-13 and H-6 get taken out by H-19 what is stopping them from doing the same to you? They are taking us out one at a time I do not know how you do not see this. Maybe you do not care but either way they will come after you once you lose your chance at something greater. You have the potential to win the server, so take the leap and cease your glory. Do not let them dictate what you do, if taking H-13 and H-6 out helps you out then you are wrong, they would be a great asset to you in taking the server's control.

Perhaps you lack ambition but the way I see it is that H-19 is running scared and will do or say anything to hide their plans. I have seen it before and I am seeing it again now. Either way choose wisely my friends because you may be on top of the world now but after they use you and H-4 to attack us they will be built up to come after you.

Make the right choice, take the leap of faith and do what you must.

With Love, TheKRAKEN


Tue Mar 31, 2015 3:11 pm
Profile

Joined: Sun Apr 08, 2012 7:57 pm
Posts: 136
Reply with quote
Post Re: H-16 Time to Rise
Dom 16, H-19 zapowiada gniazda do wszystkich tych domów Naprawdę myślisz, że mają zamiar uczcić to? Jeśli wyróżniony wszystkie ich oferty wtedy nie tylko 3-4 pierwotnego dom 19 frakcje lewo na końcu serwera. Zrobili taką samą ofertę z domu 13 i wyglądać, co się z nimi dzieje. Po H-13 i H-6 dostać wykupione przez H-19, co powstrzymuje ich od tego sama do ciebie? Biorą nas z jednego na raz nie wiem, w jaki sposób nie zobaczyć. Może to nie obchodzi, ale tak czy inaczej przyjdą po ciebie, gdy stracisz szansę na coś większego. Masz potencjał, by wygrać z serwera, więc objęcie skok i zaprzestania Twoją chwałę. Nie pozwól im dyktować, co możesz zrobić, jeśli przy H-13 i H-6 out pozwala na to jesteście w błędzie, że będą wielkim atutem do was w objęcia kontroli serwera.

Być może brakuje ambicji, ale jak ja to widzę, że H-19 pracuje bać i powiedzieć lub zrobić coś, aby ukryć swoje plany. Widziałem go wcześniej i widzę to jeszcze raz. Albo sposób wybrać mądrze moich przyjaciół, bo możesz być na szczycie świata, ale teraz po cię wykorzystać i H-4, aby nas zaatakować będą budowane przyjść po ciebie.

Dokonać właściwego wyboru, podjąć krok wiary i zrobić to, co musisz.

With Love, TheKRAKEN


Tue Mar 31, 2015 3:11 pm
Profile

Joined: Sun Apr 08, 2012 7:57 pm
Posts: 136
Reply with quote
Post Re: H-16 Time to Rise
УЗ 16, Н-19 обещает слоты на все эти домов неужели вы думаете, что они собираются, чтобы почтить это? Если они честь всех своих предложений, то они будут иметь только 3-4 первоначальный дом 19 фракций влево в конце сервера. Они сделали то же самое предложение с домом 13 и теперь посмотрим, что с ними происходит. После того, как H-13 и H-6 получают вывезена H-19, что мешает им делать то же самое для вас? Они принимают нас по одному, я не знаю, как вы не видите этого. Может быть, вы не заботитесь, но в любом случае они придут после вас, как только вы потеряете ваш шанс на что-то большее. У вас есть потенциал, чтобы выиграть сервер, так что взять прыжок и прекратить славу Твою. Не позволяйте им диктовать, что вы делаете, если принимать H-13 и H-6 из помогает вам, то вы ошибаетесь, они были бы очень полезны для вас взять под контроль сервера.

Возможно, вам не хватает амбиций, но, как я вижу его в том, что H-19 не испугается и будет делать или говорить что-либо, чтобы скрыть свои планы. Я видел это раньше, и я вижу его снова теперь. В любом случае выбирайте мудро своих друзей, потому что вы можете быть на вершине мира сейчас, но после того, как они используют вас и H-4 напасть на нас они будут построены, который придет после вас.

Сделайте правильный выбор, принять скачок веры и делать то, что нужно.

С любовью, TheKRAKEN


Tue Mar 31, 2015 3:20 pm
Profile

Joined: Tue Oct 13, 2015 7:43 pm
Posts: 175
Reply with quote
Post Re: H-16 Time to Rise
hehe kraken, looks like you were wrong my beloved piece of * :D


Mon Jan 18, 2016 1:03 am
Profile
Display posts from previous:  Sort by  
This topic is locked, you cannot edit posts or make further replies.   [ 4 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot post attachments in this forum

Jump to:  
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group.
Designed by STSoftware for PTF.