Page 1 of 1

Burza

Posted: Fri Apr 04, 2014 10:03 am
by Kristo06
tak jak w temacie za parę godzin będę miał burzę co to oznacza :D

Re: Burza

Posted: Sun Apr 06, 2014 6:47 am
by Lord Jovial
Jest to zdarzenie losowe, które wpływa na popularność. W tym przypadku będzie to ujemna liczba.