Page 1 of 1

Smolarnia i chata rybaka - proszę o pomoc

Posted: Wed Oct 11, 2017 9:05 am
by Myrkus PL
witam
ukończyłem badania na smolarstwo i rybołówstwo, mam status wójta (12). Nie mogę wybudować ani smolarni, ani chaty rybaka - nie pokazały mi się ich miniatury w menu. proszę o pomoc.

Re: Smolarnia i chata rybaka - proszę o pomoc

Posted: Fri Oct 13, 2017 10:15 am
by Bushman2853
Niektóre budynki mogą zostać wybudowane tylko w określonym typie wioski, i np. smolarnię wybudujesz we wiosce typu Wzgórza lub Bagno, a w Nizinach już nie (brak złóż). Podobnie z chatą rybaka - dostepna jest w Rzece 1 i 2.
Czytaj opisy typów wiosek przy ich zakładaniu :)