Aktualizacja - 07/11/13

Tutaj publikowane będą ważne komunikaty i uwagi dotyczące poprawek.
Post Reply
Lord Jovial
Posts: 488
Joined: Thu Dec 13, 2012 3:06 pm

Aktualizacja - 07/11/13

Post by Lord Jovial »

Firefly Studios wrote:Opublikowano: 7 Listopad 2013
Wersja:
Rozmiar: MB
Zawartość aktualizacji

Pozytywne Zamki SI
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Te nowe zamki SI będą pojawiały się w gminach i dawały [zależy od wielkości zamku] +10 lub +15 popularności we wszystkich wioskach w danej gminie. Mogą być atakowane tak samo, jak pozostałe zamki SI, jednak nie dostanie się w nagrodę punktów honoru.[/td0][/tr][/table0]

Nowe filtry mapy
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Dodano nowy filtr map, który pokazuje legowiska wilków, obozy bandytów i zamki SI.[/td0][/tr][/table0]

Nowy ekran formacji
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Nowy ekran formacji pokazuje ile jednostek każdego rodzaju znajduje się w danej formacji.[/td0][/tr][/table0]

Więcej rankingów
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Dodano nowe rankingi, które pokazują kto zdobył najwięcej punktów chwały, przekazał najwięcej pakietów jako dotacje czy zniszczył najwięcej wiosek.[/td0][/tr][/table0]

Możliwość oglądania numerów ID stolic na mapie
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Gracze mogą teraz zobaczyć numer ID stolic na mapie.[/td0][/tr][/table0]

Duże ikony surowców na mapie podczas oddalania widoku
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Gracze będą mogli zobaczyć surowce na mapie po oddaleniu widoku.[/td0][/tr][/table0]

Możliwość anulowania działającej karty
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Karty, które są wykorzystywane mogą zostać anulowane. Spowoduje to stracenie danej karty.[/td0][/tr][/table0]

Widok wioski
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Trzymając SHIFT podczas najeżdżania myszką na dany budynek spowoduje, że budynek będzie przezroczysty. Pozwoli to graczom na znalezienie wszystkich budynków i usuwanie schowanych budynków.[/td0][/tr][/table0]

Nieaktywni gracze z zerową liczbą wiosek są usuwani z frakcji
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Gracze, którzy mają 0 wiosek i nie logowali się do gry przez 72 godziny zostaną usunięci z frakcji.[/td0][/tr][/table0]

Możliwość budowania muru kamiennego w miejscu palisady
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Gracze mogą budować mur kamienny w miejsce drewnianego bez konieczności usuwania palisady.[/td0][/tr][/table0]

Pasek kart pokazuje odpowiednie karty
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Pasek kart na ekranie atakowania pokazuje karty przeznaczone do ataku, zamiast kart obronnych.[/td0][/tr][/table0]

Karty jednostek informują graczy, gdy brakuje odpowiedniej ilości miejsca w koszarach
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Gdy korzystasz z karty jednostek i nie masz odpowiedniej ilości miejsca, dostaniesz ostrzeżenie.[/td0][/tr][/table0]

Błogosławieństwo i Inkwizycja kosztują mniej punktów wiary
[tr][td0]Image[/td0]
[td0]Koszt Błogosławieństwa i Inkwizycji został zmniejszony z 50 do 10 punktów wiary. Maksymalny wzrost/spadek popularnosci poprzez te umijętności mnichów został zwiększony do 100. [/td0][/tr][/table0]

Mniejsze zmiany
[tr][td]Image[/td]
[td]Strzałki na mapie świata nie będą wychodziły poza zaznaczony obiekt.[/td][/tr]
[tr][td]Image[/td]
[td]Usunięto ikonę, która pojawiała się za ikonką wozu podczas korzystania z kart Mistrzowska realizacja kontraktów i Mistrzowskie furmaństwo.[/td][/tr]
[tr][td]Image[/td]
[td]Dodano symbol + w momencie otrzymywania nowej tarczy oraz nagrody. Zostało to wprowadzone, aby słowo 'nagroda' w języku francuskim było dobrze widoczne.[/td][/tr]
[tr][td]Image[/td]
[td]Ikona kart jest wyłączona, gdy stawiasz budynki lub jednostki.[/td][/tr]
[tr][td]Image[/td]
[td]Zdobycie piwa przez zwiadowców nie było uznawane podczas wykonywania misji zwiadowców.[/td][/tr]
[tr][td]Image[/td]
[td]Gdy zmieniasz wioskę podczas dokonywania dotacji, przycisk dotacji jest wyłączony.[/td][/tr]
[tr][td]Image[/td]
[td]Można przeszukiwać ranking frakcji.[/td][/tr][/table]

Post Reply

Return to “Wiadomości i aktualizacje klienta”