Aktualizacja - 2.0.4.22 4 Kwiecień, 2013

Tutaj publikowane będą ważne komunikaty i uwagi dotyczące poprawek.
Post Reply
Lord Jovial
Posts: 488
Joined: Thu Dec 13, 2012 3:06 pm

Aktualizacja - 2.0.4.22 4 Kwiecień, 2013

Post by Lord Jovial »

Firefly Studios wrote:Released: 4th April 2013
Version Number: 2.0.4.2
Appr. Size: 42.03 MB
Zawartość aktualizacji

Ulepszenia umiejętności taktycznych kapitanów

Okrzyk wojenny

o Zmienione z jednego dużego uleczenia na serię mniejszych uleczeń, która trwa przez 15 sekund (kiedy bitwa odtwarzana jest z normalną prędkością).
o Kapitan leczony jest z podwójną mocą w stosunku do otaczających go jednostek.
o Zielony znak plus + będzie teraz pojawiał się nad jednostkami, które są leczone, animacja będzie utrzymywać się przez cały okres oddziaływania tej mocy.
o Obszar oddziaływania tej mocy jest niezmieniony.

Salwa strzał

o Można teraz celować, tak samo jak celuje się katapultami, z takim samym zasięgiem.
o Zmienione z pojedynczego wystrzału na wielokrotne strzelanie, które trwa przez 3 sekundy (kiedy bitwa odtwarzana jest z normalną prędkością).
o Kapitan odpowiedzialny za Salwę strzał nie ruszy do przodu, dopóki salwa się nie rozpocznie.
o Strzały pochodzące z Salwy strzał zadają więcej obrażeń, niż normalne strzały.

Okrzyk bitewny

o Podwojony czas trwania tej mocy.
o Jednostki niszczą mury, budynki i fosy z większą siłą.
o Obrażenia zadawane wrogim jednostkom pozostają takie same.
o Czerwony wykrzyknik ! będzie teraz pojawiał się nad jednostkami, które są w zasięgu tej mocy, animacja będzie utrzymywać się przez cały okres oddziaływania tej mocy.
o Obszar oddziaływania tej mocy pozostaje bez zmian.

Salwa z katapult

o Można teraz celować, tak samo jak celuje się katapultami, z takim samym zasięgiem.
o Zmienione z pojedynczego wystrzału na wielokrotne strzelanie, które trwa przez 5 sekund (kiedy bitwa odtwarzana jest z normalną prędkością).
o Kapitan odpowiedzialny za Salwę z katapult nie ruszy do przodu, dopóki salwa się nie rozpocznie.
o Kamienie wystrzelone z Salwy z katapult zadają większe obrażenia, niż kamienie wystrzelone z normalnych katapult.

Opóźnienie

o Ta moc pozostaje niezmieniona.

ULEPSZENIA

Ikona gry na pasku zadań będzie migać, gdy ktoś wyśle na nas atak.
Może być to wyłączone lub włączone poprzez menu Opcje w grze.

Członkowie frakcji będą teraz otrzymywać raporty, gdy ich frakcja zmieni relacje z inną frakcją. (zaznaczy jako sojusznik, wróg lub frakcja neutralna.)

Członkowie Domów będą teraz otrzymywać raporty, gdy ich Dom zmieni relacje z innym Domem. (zaznaczy jako sojusznik, wróg lub Dom neutralny.)

Marszałek Domu może wysyłać proklamacje do wszystkich oficerów jeden raz dziennie.

Raporty informujące o końcu trwania interdyktu będą pojawiały się tylko, gdy dana wioska będzie całkowicie pozbawiona ochrony.

Ułatwiono zaznaczanie i kopiowanie tekstu z wiadomości w grze.


Poprawa błędów

Wprowadzono naprawę błędu, przez który generałowie frakcji byli spontanicznie usuwani ze swoich frakcji. Wprowadzono zmiany do buforowania pamięci, co może być lekarstwem na błędy, jakie niektórzy gracze mieli podczas odtwarzania raportów lub oglądania ich zamku, gdy nagle pojawiał się czerwony znak X.

Post Reply

Return to “Wiadomości i aktualizacje klienta”